SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

OM kód: 203067 | 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Intézmény logo

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

A Keszthelyi VSZK

Történet

Iskolánk, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Keszthelyi VSZK) közel hatvan éves múltra tekint vissza. Régiónkban a turizmus, vendéglátás húzóágazat, amely hosszú ideje a legtöbb munkahelyet kínálja az itt élőknek. Keszthely, a Balaton fővárosaként, Hévíz, a második legnagyobb szállodakapacitással rendelkező magyar városként a legjobb bizonyítékai ennek. A nálunk oktatott szakmák belépőt jelentenek a turizmus, a vendéglátás bármely területére, a rendezvényszervezéstől a szállodai recepción és értékesítésen át az utazási irodákig, a kiváló éttermek, szállodák konyhájától a felszolgálásig. A VSZK hagyományőrzése és sokszínűsége, a kiváló gyakorlati munkahelyek a biztosítékai annak, hogy tőlünk kikerülve tárt karokkal várják tanulóinkat a turizmus-vendéglátásban.

Az 1960-as évek elején a Belkereskedelmi Minisztériumban született meg a gondolat, hogy kísérleti jelleggel új típusú vendéglátó-ipari szakképzés induljon meg a Balaton partján a szakemberhiány pótlására. Öt megyére kiterjedő beiskolázási körzettel 1964. szeptember 1-jén kezdődött meg a tanítás Hévízen, az ország első új rendszerű vendéglátó-ipari szakközépiskolájában. A képzés iránti igény, a növekvő tanulólétszám hamarosan kinőtte a hévízi lehetőségeket, s Keszthelyen megkezdődött egy modern, kollégiummal rendelkező iskola építése, majd Puskás István úr, az iskola megálmodója segítségével 1969. szeptember 10-én a VSZK már Keszthelyen fogadta az új diákokat. Az azóta eltelt idő alatt számos neves szakember, szállodaigazgató, mesterszakács, szakíró került ki az iskolapadból, s tett szert ismertségre választott szakmájában.

Az iskola struktúrája alapítása óta számos változáson ment keresztül, profilja folyamatosan bővült. Többször éltünk meg fenntartóváltást, és a képzések is gyakran változtak. Az oktatás kezdetben szakközépiskolai és hagyományos szakmunkásképzésből állt. A 70-es évek elejétől fokozatosan növekedett a felnőttoktatás aránya, elsősorban levelező tagozatos formában. 1987-től a kereskedelmi szakmunkásképzéssel bővült az iskola képzési szerkezete. Az 1990/91-es tanévvel indult az integrált képzés kísérleti jelleggel. Az érettségi után lehetőség volt vendéglátás vagy idegenforgalmi ágra szakosodni, a tanulmányokat gyakorlati és elméleti technikusképesítő vizsga zárta. Az 1995/96-os tanév újdonsága a félfőiskolai képzés indítása volt, mely meghatározó lépés volt az iskola jövőjének, a térségben betöltött szerepének szempontjából is. Az 1998/99. tanév mérföldkő a Keszthelyi VSZK történetében, hiszen az integrált képzés, a hagyományos szakmunkásképzés, a sport tagozatos osztály, a szakmunkások szakközépiskolája változatlan formában történő kifutása mellett jelentős képzési szerkezetváltás történt. Belépett az új rendszerű OKJ-s vendéglátó és idegenforgalmi technikusképzés. Érettségizettek számára tovább folyt az ún. félfőiskolai képzés, emellett azonban megjelent a kínálati palettán az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés is vendéglátó, idegenforgalmi szakmenedzser szakon - felvételi menteséggel a Budapesti Gazdasági Főiskolára. A képzési választék további bővítését jelentette a 2 éves, más iskolában szerzett érettségire épülő vendéglátó, idegenforgalmi és kereskedelmi technikusképzés is. Napjainkban a szakképző rendszer gyökeres megújítása változatos kínálatot eredményezett. Iskolánk képzési palettáján a turizmus-vendéglátás ágazatban szakképző iskolában a cukrász, szakács, pincér-vendégtéri szakember szakmák szerepelnek, technikumban pedig a szakács szaktechnikus, cukrász szaktechnikus, turisztikai technikus, vendégtéri szaktechnikus szakmák választhatók, és a VSZK-ban továbbra is jelen van a felnőttképzés.

A számos változást, megújulást kiváló vezetők generációi menedzselték. Iskolánk első igazgatója, dr. Horváth József 1964-ben a kezdeti nehézségekkel dacolva nagy lelkesedéssel fogott hozzá hagyományrendszerünk, oktatási filozófiánk kialakításához. Sokszínű kulturális élet jellemezte ekkor az iskolát, és megszületett a vendéglátó/szálloda szakos főiskolai képzés terve. 1977-ben dr. Horváth Zoltán vette át a stafétabotot. Igazgatása idején megélénkültek a külföldi  kapcsolatok, 1982 nyarán oktatási kabinet nyílt Juventus néven, majd 1990-től elindult az integrált képzés. 1992 augusztusától Muszatics László igazgató úr lett az intézmény vezetője. 1995-ben  vendéglátó menedzser post-secondary félfőiskolai képzés, majd 2002-ben  idegenforgalmi szakmenedzser AIFSZ képzés indult, falusi turizmus szakiránnyal. Újabb kiemelkedő lépés az iskola életében a Veszprémi Egyetem (a mai Pannon Egyetem) Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karral (a mai Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) közös vendéglátó és szálloda szakos főiskolai képzés beindulása 2004 februárjában, vendéglátó és szálloda szakon. Így kijelenthető, hogy az országban talán egyedülállóan, megvalósult a négyszintű képzés intézményünkben. Erre az időre tehető az iskolaépület bővítése emeletráépítéssel és az oktatási kabinet megújítása. Újraindul a szakiskolások szakközépiskolája, a felnőttképzés és a sportosztály, emellett nyelvi előkészítő és kereskedelem-marketing képzés is folyt.

2007 augusztusa óta Fisli István az iskola igazgatója, aki meggyőződéssel vallja, hogy a VSZK most is a térség, régió fejlődésének motorja. Innovatív szemlélet és számos sikeres pályázat készíti fel az intézményt a modern kor kihívásaira, a növekvő szállodai kapacitás és a vendéglátás munkaerőpiaci igényeit kiszolgáló szakképzés színvonalas megvalósítására. A fizikai környezet korszerűsítése, az IKT eszközpark gyarapítása, az infrastrukturális fejlesztés mellett külön hangsúlyt kapott az újszerű oktatási-képzési  tartalom és kultúra.

A Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző iskola és Kollégium számos olyan létesítménnyel rendelkezik, ami a fiatalok fizikai állóképességének fejlesztését, és az egészséges életmódra nevelést szolgálja. Sporttagozatunkat, amely az idegenforgalomhoz szorosabban kapcsolódó sportágak alapjainak elsajátítását is lehetővé tette, napjainkra felváltotta a fitness-wellness instruktor képzés. Meggyőződésünk, hogy a rekreációs sport jelentősége meg fog nőni a jövőben. Kollégiumunk a kezdetektől fogva diákok ezreinek nyújtott otthont és biztonságot, adott felejthetetlen közösségi programokat, maradandó élményeket és biztosított nyugodt tanulási környezetet. Tanulóink évről évre szép eredményeket érnek el az országos szakmai tanulmányi versenyeken, valamint számos városi, megyei, regionális tanulmányi versenyen, köszönhető ez intézményünk oktatóinak, szakoktatóinak és természetesen a versenyző diákoknak. A szakmai előmenetelhez szükséges kompetenciák kialakítását iskolánkban korszerű infrastruktúra és neves szakoktatók teszik lehetővé. A gyakorlati ismereteket az iskolával szerződéses kapcsolatban álló éttermekben, szállodákban mélyíthetik el diákjaink. Ezek a helyszínek a mai  turisztikai, gasztronómiai élet meghatározó magyarországi színterei.

Összegzésképpen elmondható, hogy a Keszthelyi VSZK az alapítástól kezdve korszerű körülmények között kínálja a képzés széles skáláját a vendéglátás, idegenforgalom, (kereskedelem) és a rekreációs sport jövendő szakembereinek.  Eredményeinket az iskolai munka elismerését célzó kitüntetések is tükrözik. Az egyik legrégebbi és napjainkig az egyik legeredményesebb vendéglátó iskolában arra helyezzük a hangsúlyt, hogy tanulóink a lehető legszélesebb körű szakmai tapasztalatot szerezzék meg a képzés során. Vállalt küldetésünk szerint továbbra is az a célunk, hogy kiváló vendéglátós, turisztikai szakembereket képezzünk, akiknek szenvedélye a minőség. A Keszthelyi VSZK-ban mindig is örök érték volt a vendégtisztelő mentalitás és a szakértelem. Nem lehet kérdés, hogy a vendéglátás-turizmus és a sport területén végzett tanulóink is könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen térségünk legkeresettebb szakmáit sajátítják el az itt tanulók. A korszerűsített és sokrétű képzési rendszer, a meglévő értékek továbbvitele, a folyamatos fejlesztés és a minőség javításának igénye a garancia arra, hogy az itt végző szakemberek versenyképes tudással indulhassanak el életpályájukon.

 


Partnereink

SZC logo

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum


Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

Telefon: +3683515300

E-mail: kvszk@kvszk.hu

OM azonosító: 203067


2024Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium